Image from page 280 of “Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende

8 views

Image from page 280 of "Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende. : Vermeerdert met groote m

Image from page 280 of “Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende. : Vermeerdert met groote m

Gallery for Image from page 280 of “Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *