Image from page 145 of “Iohannis de Brunes I.C

7 views

Image from page 145 of "Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe" (1661)

Image from page 145 of “Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe” (1661)

Gallery for Image from page 145 of “Iohannis de Brunes I.C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *